Stowarzyszenie Wsparcia Spoecznego ?ADITUS? zaoono w 2009 roku z inicjatywy kuratorw sdowych. Czonkami stowarzyszenia s kuratorzy sdowi, prawnicy, pedagodzy, psycholodzy i pracownicy naukowi oraz rodzice dzieci niepenosprawnych.

Gwnym zadaniem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, ktra adresowana jest gwnie do rodzin i osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey, kobiet oraz osb niepenosprawnych a take wszystkich innych, ktre z pomocy tej zechc skorzysta.