Data wyborów
16 listpada 2014
Do podjęcia decyzji pozostało

Kandydaci na prezydenta miasta


Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko

Kandydaci do rady miasta według okręgów

OKRĘG WYBORCZY
OKRĘG WYBORCZY
OKRĘG WYBORCZY
OKRĘG WYBORCZY
OKRĘG WYBORCZY