Data wyborów
15 listpada 2014
Do podjęcia decyzji pozostało

Kandydaci do rady miasta , Okręg wyborczy nr 2

Nazwa komitetu wyborczego
Nazwa komitetu wyborczego
Nazwa komitetu wyborczego
Nazwa komitetu wyborczego
Nazwa komitetu wyborczego