Wyjazdowy Festiwal w Aleksandrowie Kujawskim. godz.10.00-15.00
Miejsce: Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów, ul. Chopina 24


Piknik Festiwalowy, godz.14.00 – 18.00, miejsce: Wzorcownia, pl. Grodzki

/zobacz plakat/


Organizacja
Patronat honorowy
Organizatorzy
Komitet organizacyjny
 • prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski - Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku, Przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • dr inż. Wiesław Urbaniak – Rektor Wyższej Szkoły Technicznej we Włocławku
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Nowakowski - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • ks. prof. dr hab. Jacek Szymański - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
 • dr Zdzisław Zasada - Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 • prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski - Dyrektor Instytutu Pedagogiki WSHE
 • dr Wiesława Kubiak - Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • Lidia Piechocka-Witczak - Dyrektor Centrum Kultury Browar B. we Włocławku
 • Małgorzata Jabłońska - Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
 • Elżbieta Zaborowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku
 • Piotr Nowakowski - Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Jan Polak - Dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku
 • Jerzy Pietraszewski - Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • Justyna Karkosik - Dyrektor Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości
 • dr Maria Palińska - Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Witold Kwapiński - Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
 • Sylwia Wojciechowska - Dyrektor Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku
 • dr Michał Pietraszewski – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we Włocławku
 • Bogdan Laszuk – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku
Patronat i opieka medialna
Sponsorzy
Kontakt
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku - mgr Monika Jabłońska, Komisarz Festiwalu, tel. 660 457 526, e-mail: promocja@wshe.pl
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku - Katarzyna Chymkowska, 602 451 662, e-mail: katarzyna.chymkowska@pwsz.wloclawek.pl
 • Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku - mgr inż. Anna Ostrowska, tel. 54 425 11 31,e-mail: dziekanat@wstip.pl
 • Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, mgr Justyna Pesta, tel. 54 412 59 04, e-mail: promo@wloclawek.wsinf.edu.pl"
 • Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, tel. 518 014 530 lub 518 014 531
 • Włocławskie Towarzystwo Naukowe – mgr Dorota Szklarska, tel. 54 232 28 08, e-mail: wtn@wtn.pl
 • Centrum Kultury Browar B. – Marcin Michalski, tel. 54 232 40 31, e-mail: mmichalski@ckbb.pl
 • Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku – mgr Jerzy Jabczyński, tel. 54 411 21 20, e-mail: jerzy.gsw@wp.pl
 • Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku – mgr Lida Kłosowska, tel. 54 231 55 50 wew.37, e-mail: bibliograficzny@op.pl
 • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – mgr Beata Wąsik, tel. 54 232 30 01, e-mail: promocjaMZKiD@op.pl
 • Teatr Impresaryjny we Włocławku – mgr Adrian Domanowski, tel. 54 231 47 60, e-mail: administracja@teatrwloclawek.pl
 • Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne – mgr Joanna Schab, tel. 54 236 47 50, e-mail: biuro.dktk@wp.pl
 • Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości – mgr Justyna Karkosik, tel. tel. 54 423 20 02, e-mail: jkarkosik@inkubator.wloclawek.pl
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy – mgr Lesław Urbankiewicz, tel. 601 916 548 lub 54 284 22 26, e-mail: lesur1@wp.pl lub gwpk@xl.wp.pl
 • Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej – dr Maria Palińska, tel. 54 232 76 82, e-mail: ekoedu@interia.eu
 • Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej – mgr Sylwia Wojciechowska, tel. 54 416 62 60e-mail: cop.wloclawek@gmail.com
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku – Danuta Bączalska, tel. 54 230 18 50, e-mail: Dzial.Oczyszczania@mpwik.wloclawek.pl
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku, e-mail: wycieczka@mpec.com.pl
Wyjazdowy Festiwal w Aleksandrowie Kujawskim. godz.10.00-15.00
Miejsce: Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów, ul. Chopina 24