Baner

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

Informacje o czasopiśmie

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) jest międzynarodowym kwartalnikiem wydawanym od 2012 roku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii.

>>

Redakcja czasopisma

Redaktor naczelny/Editor-in-Chief: Robert Ślusarz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
Zastępcy redaktora naczelnego/Deputy Editors: Beata Haor (WSHE, Włocławek, Polska), Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

>>
 

Rada naukowa

Międzynarodowa Rada Naukowa/International Scientific Board
Ewa Barczykowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska), Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska), Mary E. Braine (University of Salford, England)...

>>

Polityka wydawnicza

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) jest kwartalnikiem, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii.

>>