Składanie manusktryptu

Redakcja przyjmuje prace w standardowej formie drukowanej, z załączeniem nośnika elektronicznego (np. CD-ROM) przesłanej na wskazany adres lub w formie elektronicznej przesłanej e-mailem. Tekst należy przekazywać w formacie MS Word, materiał ilustracyjny w formacie TIFF, JPG lub EPS, dla wykresów i diagramów MS Excel. Tekst na dysku musi być zgodny z wydrukiem.

Oryginał i dwie kopie manuskryptu zawierające wszystkie ilustracje i tabele oraz podpisane imienne formularze powinny być nadsyłane na adres:
Redakcja Czasopisma Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
ul. Okrzei 94 A, 87-800 Włocławek, Polska
tel.: +48 516 856 939, e-mail: redakcja.pnn@o2.pl
lub
Robert Ślusarz
ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
tel.: +48 516 856 939, e-mail: robert_sl@o2.pl