Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Imię i nazwisko oraz adres e-mail wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji dostępne są wyłącznie dla Wydawcy i Redakcji czasopisma, nie udostępniane są osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego, usprawnieniu komunikacji pomiędzy jego uczestnikami, jak również ułatwieniu przepływu informacji o zmianach w czasopiśmie.

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, aby informacje opublikowane w czasopiśmie były wiarygodne i dokładne. Jednakże opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów, sponsorów lub reklamodawcy. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy procesu pielęgnowania i leczenia opisywane w czasopiśmie powinny być stosowane w zgodzie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.