Redakcja czasopisma

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ, PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MNiSW:
2013: 3.00
Index Copernicus:
2012: 4.60
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

Redaktor naczelny/Editor-in-Chief

Robert Ślusarz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

Zastępcy redaktora naczelnego/Deputy Editors

Beata Haor (WSHE, Włocławek, Polska)

Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

Redaktorzy międzynarodowi/International Editors

Janice L. Hinkle (The Catholic University of America, USA)

Catheryne Waterhouse (Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, UK)

Sekretarze redakcji/Managing Editors

Dorota Kochman (WSHE, Włocławek, Polska)

Wanda Stefańska (WSHE Włocławek, Polska)

Dorota Wojciechowska (WSHE, Włocławek, Polska)

Redaktorzy językowi/Language Editors

Mary E. Braine (University of Salford, England)

Roksana Rybicka (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

Joanna Skiba (WSHE, Włocławek, Polska)

Adam Wróbel (WSHE, Włocławek, Polska)

Redaktor statystyczny/Statistical Editor

Magdalena Zając (UKW, Bydgoszcz, Polska)

Redaktorzy tematyczni/Section Editors

Krystyna Jaracz (UM, Poznań, Polska) Pielęgniarstwo neurologiczne

Regina Lorencowicz (UM, Lublin, Polska) Pielęgniarstwo neurochirurgiczne