OFERTA


Wynajem przyczep


Sprzedaż


Wynajem busów


Plandeki


Montaż haków


Serwis


INFORMACJE


Lokalizacja


Referencje


Targi


Dane firmyWynajem przyczepREGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Wypożyczalnia przyczep jest czynna od godziny 8:00 do 18:00.

2. Minimalna kwota za wypożyczenie wynosi 1/2 ceny obowiązującej za pełną dobę (dla określonego typu przyczepy) i jest liczona w niedziele, wypożyczenie od 2 do 24h jest liczone jako pełna doba.

3. Klient ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu, w szczególności ze stanem ogumienia i instalacji oświetleniowej, ponieważ fakt braku zastrzeżeń kwituje własnoręcznym podpisem na umowie wypożyczenia.

4. Za powstałe szkody w czasie użytkowania przyczepy w całości odpowiada klient, za utracony lub zniszczony sprzęt klient płaci wg cen wolnorynkowych obowiązujących w dniu ściągnięcia należności.

5. PRZYCZEPY NIE POSIADAJĄ UBEZPIECZENIA AUTO-CASCO !

6. Wywiezienie przyczepy za granicę RP wymaga uzyskania zgody właściciela wypożyczalni.

7. Nie zwrócenie lub zwrócenie w stanie uszkodzonym i nieregulowanie należności za uszkodzenia, względnie przekroczenie ustalonego w Umowie terminu bez powiadomienia Wypożyczalni, po 7 dniach zwłoki spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem sprzętu lub należności od klienta (łącznie z kosztami pośrednimi i sądowymi) ponosi wypożyczający.

8. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji do wysokości wartości przyczepy lub odmówienia wypożyczenia bez podania przyczyny.Zapraszamy w godzinach: 8.00-18.00, kontakt telefoniczny 24h na dobę.
Opracowanie i treść © Vision.