Zdjęcia z politykami
Zadaj pytanie
Andrzejowi Kazimierczakowi
 
imię:
email:
O mnieMgr inżynier, absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Mechanicznego. Aktualnie pracuje jako szef produkcji w zagranicznej firmie we Włocławku. Od 2006 roku jest radnym włocławskiej Rady Miasta, realizując się głównie w Komisji Porządku Prawnego i Publicznego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Ład, porządek i bezpieczeństwo w mieście oraz w dzielnicy szczególnie leżą mu na sercu. Lat 50, żonaty, dwoje dzieci- syn i córka. Od 22 lat mieszka na Zazamczu.

Nasz WłocławekObserwując działania prezydenta w mijającej kadencji, odnosi się wrażenie, że nie tworzą one przemyślanej strategii, lecz są dokonywane „ad hoc’ pod wpływem bieżących wydarzeń politycznych, bądź ledwo co powstałych pomysłów. Efekt tego jest taki, że pieniądze z budżetu wydawane są nieefektywnie, a realizowane cele (w tym inwestycje, a właściwie remonty) nie łączą się w logiczną całość, lecz tworzą swego rodzaju archipelag pomysłów, który mieszkańców zamiast łączyć, dzieli.

Listy i wystąpienia


Rozwój wszystkich sfer życia miasta, gminy lub powiatu, leży na sercu każdego samorządu lokalnego. Wszystkie one mają wpływ na jakość życia mieszkańców, korzystających ze służby zdrowia, placówek oświaty, instytucji kultury, komunikacji miejskiej. Władze samorządowe muszą zadbać o dostęp do energii cieplnej, usług wodno-kanalizacyjnych, o prawidłową obsługę administracyjną, wreszcie o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, co stanowi jeden z ważniejszych elementów życia społecznego.