Międzynarodowe standardy GMP/GHP, HACCP, IFS (International Food Standard),
BRC (British Retail Consortium), AIB (American Institute of Banking), TQM (Total Quality Management).

Być liderem na polskim rynku PEST CONTROL, umocnić w znaczący sposób obecność na rynkach eksportowych, być firmą zorientowaną na klienta i znaną z uwagi na nowatorski model zarządzania.

Polityka Mefisto sp. z o.o.
W naszych działaniach kierujemy się przyjętą Misją
i Wartościami. Zdobywamy uznanie klientów i społeczeństwa oferując wysokiej jakości system monitorowanego zwalczania szkodników realizowany w warunkach przyjaznych dla środowiska i pracowników.

Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta, rozwijającą nowatorski model zarządzania poprzez: - poznanie i spełnienie wymagań klienta - przewidywanie jego potrzeb - podnoszenie satysfakcji klienta - budowanie lojalności w relacjach z klientami - doskonalenie naszego wewnętrznego funkcjonowania. Świadomi swojej odpowiedzialności za środowisko naturalne dążymy do zminimalizowania negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie zewnętrzne poprzez: ciągłe doskonalenie procesów i usług firmy rozwój produktów przyjaznych dla środowiska budowanie odpowiedzialności za zasoby naturalne wśród naszych partnerów