Błąd
  • XML Parsing Error at 1:433. Error 9: Invalid character

Nowy system segregacji

Szanowni Mieszkacy Wocawka,

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu odnonie

nowego, oglnopolskiego systemu segregacji odpadw.

 

Dowiecie si z niego Pastwo, dlaczego w caej Polsce zostay wprowadzone jednolite zasady, jaki cel ma dokadniejsze prowadzenie segreagcji oraz jakie dziaania podejmuje PGK Saniko, aby wdroy nowy system we Wocawku.

 

Zmiana godzin

Zmiana godzin funkcjonowania

 

Informujemy, e od dnia 01 lutego 2018r. Punkt Obsugi Klienta oraz Kasa czynne bd:

Poniedziaek 7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 17:00
roda 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Pitek 7:00 - 15:00
 

Szanowni Mieszkacy Wocawka,

Przygotowalimy dla Was "pytania i odpowiedzi" w temacie nowego systemu segregacji.

Poniej lista:

Jaki jest powd zmian w systemie? Powodem zmian w systemie s wymagania unijne w kontekcie osignicia przez kraje czonkowskie wskazanych poziomw recyklingu. Do 2020 roku dla odpadw komunalnych ma to by 50 %, a dla opakowaniowych 70 %. Na t chwil w Polsce te poziomy ksztatuj si odpowiednio na poziomie 20 % oraz 45 %. Jednolity system segregacji, opracowany przez Ministerstwo rodowiska, ma przyczyni si do wzrostu tych poziomw.

W jaki sposb bdzie prowadzona segregacja we Wocawku, czy Mieszkacy zostan wyposaeni w odpowiednie pojemniki, worki ? W przypadku gospodarstw jednorodzinnych waciciele otrzymaj worki na szko, papier oraz metale i tworzywa sztuczne. Natomiast pojemniki, ktre dotychczas znajduj si na posesji bd w dalszym cigu wykorzystywane brzowy na odpady biodegradowalne, a zielony/szary na tzw. odpady resztkowe. Uytkownicy budynkw wielolokalowych bd doposaeni w odpowiednie pojemniki, dostawione do pergoli mietnikowych.

Jakie to bd pojemniki, jakiego rozmiaru i kolorystyki? W przypadku budynkw wielolokalowych w zalenoci od potrzeb i moliwoci technicznych bd to pojemniki o pojemnoci od 240 l do 2,5 m3. Pojemniki brzowe na odpady biodegradowalne pozostan bez zmian, oraz pojemniki z przeznaczeniem do tej pory na odpady komunalne bd suy odpadom ?resztkowym?. W gospodarstwach jednorodzinnych oprcz funkcjonujcych ju pojemnikw brzowy na bio i zielony na ?resztkowe?, bd obowizywa worki ty na metale i tworzywa sztuczne, zielony na szko oraz niebieski na papier.

Jaka bdzie czstotliwo odbioru poszczeglnych odpadw? Odpady biodegradowalne i ?resztkowe? bd odbierane o takiej samej czstotliwoci jak do tej pory, natomiast pozostae frakcje bd odbierane 1 x w miesicu w gospodarstwach jednorodzinnych. Natomiast przy budynkach wielolokalowych metale i tworzywa sztuczne oraz papier bd odbierane 1 x w tygodniu, a szko 2 x w miesicu.

Czy zmieni si ceny za odbir odpadw? Na t chwil Urzd Miasta Wocawek nie deklaruje adnych zmian w cenniku za odbir odpadw od Mieszkacw.

Czy musz segregowa na 5 frakcji ?Kady kto zadeklarowa, e bdzie segregowa odpady, ktre wytwarza jest zobowizany do segregacji wedug nowych zasad czyli na 4 frakcje plus pity pojemnik na odpady ?resztkowe? na mocy Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadw oraz Uchway Rady Miasta Wocawek z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu czystoci i porzdku na terenie Gminy Miasto Wocawek.

Czy mog zakupi pojemniki na selektywn zbirk we wasnym zakresie i wrzuca je luzem ?W przypadku budynkw jednorodzinnych odpady metal i tworzywa sztuczne, szko i papier musz by odbierane przez usugodawc w workach. Mona zakupi we wasnym zakresie pojemniki ( 120 l- 240 l ), ale musz mie odpowiednie oznaczenie kolorystyczne. Nie mona wrzuca do nich odpadw luzem, gdy odbieramy je w workach.

Ile workw na selektywn zbirk odpadw dostan i co jeli mi ich zabraknie ?Waciciel budynku jednorodzinnego otrzyma po 2 worki na kad frakcj, czyli :

2 x na metale i tworzywa sztuczne,

2 x na szko,

2 x na papier,

Jeeli bdzie to niewystarczajce, to moe zakupi dodatkowe worki we wasnym zakresie w sklepach, supermarketach UWAGA ! z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym.

Jakiej pojemnoci worki mog dokupi ? Mog to by worki maksymalnie do 120 l.

Dlaczego ssiad dosta pojemniki a ja worki ? Worki dostaj waciciele budynkw jednorodzinnych, w przypadku budynkw wielolokalowych dostawiane s pojemniki.

Waciciel domku jednorodzinnego ma rwnie prawo zakupi sobie wasny pojemnik w sklepie, z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym, w ktrym bdzie przechowywa odpady gromadzone w workach od usugodawcy. Usugodawca odbiera odpady metal i tworzywa sztuczne, szko i papier z budynkw jednorodzinnych tylko w workach !

Czy mona zakupi dodatkowe worki na selektywn zbirk odpadw w Saniko ? PGK Saniko nie prowadzi sprzeday workw oraz pojemnikw. Mona je zakupi we wasnym zakresie w sklepie, supermarkecie.

Czy bd rozdawane harmonogramy ? Harmonogramy bd dostpne na stronach:

www.saniko.com.pl

www.zbierajselektywnie.pl

Kiedy otrzymam worki na selektywn zbirk odpadw? Worki te, dla wacicieli budynkw jednorodzinnych bd dostarczane w miesicu luty .

Czy mog wrzuca odpady selektywne do punktw gniazdowych jeli mi nie wystarczy workw? Punkty gniazdowe z dniem 1 luty 2018 rok przestan funkcjonowa na terenie Miasta Wocawek w miejscach do publicznego uytku, poniewa jednolity oglnopolski system segregacji odpadw zakada segregacj odpadw w miejscu ich wytworzenia, czyli w gospodarstwach domowych.

Czy dostan do domu/mieszkania pojemniki na selektywn zbirk odpadw? Na t chwil UM Wocawek nie przewiduje wyposaenia Mieszkacw w dodatkowe pojemniki do mieszka.

Jak mam segregowa odpady w mieszkaniu w bloku ?

Jeeli chodzi o odpady metale i tworzywa sztuczne, papier, szko to mona je gromadzi w jednym pojemniku/ worku w mieszkaniu, a wychodzc na przykad do sklepu, podej do pergolo mietnikowej przy bloku i rozdzieli je na poszczeglne pojemniki.

 

Szanowni Mieszkacy Wocawka !

Zakoczylimy cykl spotka z wocawianami odnonie zmian jakie zachodz

w gospodarce odpadami w caej Polsce.

Od 1 lutego we Wocawku bdzie obowizywa oglnopolski system segregacji odpadw.

Zachcamy do zapoznania si z artykuem (link poniej), z ktrego dowiecie si jakie s powody wprowadzenia

jednolitego systemu w caym kraju i jak w praktyce bdzie on funkcjonowa we Wocawku.

http://www.promocjewloclawskie.pl/miasto- /smieciowa-rewolucja-we-wloclawku-sprawdz-swoje-obowiazki-od-1-lutego

alt

alt

Zamieszczamy dla Pastwa rwnie "cig" do wydrukowania,

co wrzuca a czego nie wrzuca do poszczeglnych workw/pojemnikw z oznaczeniami kolorystycznymi ju

wedug nowych oglnopolskich zasad.

alt

 

Segreguj na "5" z PGK Saniko !

16 stycznia odwiedzilimy uczniw ZS nr 2 w Brzeciu Kujawskim,

aby porozmawia z dziemi na temat nowych zasad segregacji.

Uczniowie pokazali nam szybko, e przyswajanie wiedzy to ich mocna strona :)

alt

alt

alt

 

Global


Przedsibiorstwo ?Saniko? kolejny raz znalazo si w gronie laureatw prestiowego konkursu ?HIT Regionu Kujawsko ? Pomorskiego?.

Global


Wrd nagrodzonych przedsibiorstw juz po raz kolejny znalazo si Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Menu

pfozw logo

vladislawia logo

WCEE

 

fe iis pion-kolor