Młodzi Włocławianie dla Nauki

Młodzi Włocławianie dla Nauki

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. bierze udział w przedsięwzięciu jakim jest program badawczy „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”.

Organizatorem programu jest Fundacja na rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą.

Celem programu są:

  • popularyzacja nauk ścisłych wśród młodzieży,
  • nauka otwartości intelektualnej i poznawczej,
  • nauka współpracy, współdziałania, umiejętności wymiany informacji, jako ważnego czynnika budującego zespół badawczy,
  • popularyzacja społecznej odpowiedzialności nauki,
  • rozbudzanie ducha innowacyjności wśród młodzieży.

 

 

 

 

 

---hp---