Zbieranie i transport odpadów

Drukuj PDF

W zakresie zbierania i transportu odpadów oferujemy usługi realizowane w systemie ciaglym lub na indywidualne zlecenie klienta.

Zapewniamy:

 • Odbiór odpadów komunalnych stałych.
 • Odbiór odpadów poprodukcyjnych (innych niż niebezpieczne).
 • Odbiór odpadów gromadzonych w systemie dualnym z podziałem na frakcję suchą i mokrą.
 • Odbiór odpadów użytkowych w ramach selektywnej zbiórki odpadów.
 • Zbiórke odpadów wielkogabarytowych.
 • Obsługe koszy ulicznych.

Do gromadzenia nieczystości oferujemy niżej wymienione typy pojemników:

37maly_118 381_118 411_118
Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym (60l) Pojemnik stalowy (na kółkach lub bez, 110l) Pojemnik z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym na kółkach (120l i 240l)
391_118 341_118 311_190
Pojemnik z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym na kółkach przeznaczony do gromadzenia odpadów organicznych (brązowy, 240l) Pojemnik stalowy (1100l) Kontener wykonany z blachy stalowej w kolorze niebieskim (KP-7)

Do selektywnego gromadzenia odpadów użytkowych oferujemy pojemniki typu:

1100_stalowy_szklo_119_155

23_209_193 22_209_206 21_162_160
Pojemnik stalowy na opakowania szklane (1100l) Pojemnik stalowy na opakowania szklane (2,5 m3) Pojemnik siatkowy na opakowania z tworzyw sztucznych (1100 l) Pojemnik stalowy na makulaturę (1100 l)

20_157_155
14_183_181 25_222_219
Kontener trzykomorowy na plastik, szkło i papier (KP-8) Pojemnik stalowy na gruz Worki typu BIG–BAG 1 m3 przeznaczony na drobne odpady pobudowlane Jednorazowy worek foliowy na odpady organiczne
Jednorazowy worek foliowy na opakowania z tworzyw sztucznych Jednorazowy worek foliowy na zmieszane odpady komunalne

Oprócz odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Spółka nasza świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości gromadzonych luzem typu odpady pobudowlane, odpady wielkogabarytowe i inne. Zapewniamy załadunek oraz transport odpadów.

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Dla przedsiębiorstw, zakladów przemyslowych oraz placówek usługowo - handlowych oferujemy odbiór odpadów poprodukcyjnych typu:

 • odpady opakowaniowe,
 • odpady z przemysłu tekstylnego,
 • odpady z przemysłu celulozowo-papierniczego,
 • odpady z przemysłu spożywczego,
 • inne

Do gromadzenia w/w odpadów oferujemy kontenery KP 7.

Sprzęt przeznaczony do wywozu nieczystości

Spólka Saniko posiada nastepujący sprzet specjalistyczny przystosowany do zbierania i transportu odpadów:

RodzajIlośćPrzeznaczenie
Śmieciarka bezpylna 14 Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
Śmieciarka bezpylna 4 Wywóz odpadów organicznych z funkcją do mycia i odkażania pojemników
Śmieciarka bezpylna 1 Opróżnianie koszy ulicznych
Samochód pod plandeką 4 Do wywozu nieczystości luzem
Samochody samowyładowcze 4 Do wywozu odpadów luzem
Samochody samowyładowcze z zamontowanym urządzeniem samozaładowczym 4 Do wywozu odpadów luzem
Samochód bramowy 3 Samochód do opróżniania kontenerów

2_240

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


 

---hp---