Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Od 02.09.2013r. przy ulicy Komunalnej 4 funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°°

w sobotę w godzinach od 9°° do 14°°

 

Do punktu można dostarczyć:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • papier i tekturę,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia w tym chemia budowlana,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony.

UWAGA

W PUNKCIE ODPADY PRZYJMOWANE SĄ NIEODPŁATNIE

DO PUNKTU DOSTARCZAĆ ODPADY MOGĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCY MIASTA WŁOCŁAWEK !

SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA Z PUNKTU DOSTĘPNE SĄ W REGULAMINIE

 

 

 

 

 

---hp---