RZUOK

Drukuj PDF

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. posiada w zarządzie RZUOK w Machnaczu, który został oddany do eksploatacji w kwietniu 2001 roku.

W projekcie technologicznym RZUOK zaprojektowano wyposażenie zakładu jako Zakład segregacji zmieszanych odpadów komunalnych suchych (gromadzonych w systemie dwupojemnikowym) dalej jako Zakład wspomagający gromadzenie wielopojemnikowe.

Zgodnie z projektem zakład został wyposażony w:

 • Sekcję segregacji zmieszanych odpadów komunalnych,
 • Sekcję doczyszczania odpadów organicznych do kompostowania,
 • Kompostownię.

W Zakładzie zastosowano nowoczesną technologię dostosowaną do potrzeb regionu. Linie wchodzące w skład poszczególnych sekcji mają charakter uniwersalny i zachowują zdolność do przyjęcia zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i przyjęcia odpadów pochodzących z dualnej segregacji odpadów u źródła na frakcję mokrą i suchą.

Zdolność przerobowa zakładu wynosi 49000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych.

Efektem funkcjonowania RZUOK jest:

 1. Odzysk surowców wtórnych typu:
  • tworzywa sztuczne (folia, PET, opakowania po chemii gospodarczej),
  • makulatura,
  • złom stalowy,
  • złom aluminiowy,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • szkło,
  • odpady problemowe.
 2. Produkcja kompostu,
 3. Odzysk odpadów problemowych,
 4. Minimalizacja odpadów balastowych deponowanych na składowisku.

Schemat przerobu odpadów w RZUOK

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


 

---hp---