O mnie

omnieUrodziłem się 26 lutego 1968 r. w Lubrańcu w województwie włocławskim. Dzieciństwo i młodość spędziłem na Kujawach. Na początku była szkoła podstawowa, później czteroletnie liceum i mieszkanie w internacie. Kolejne lata to okres służby wojskowej w Jeleniej Górze w jednostce radiotechnicznej. Później studia na WSP w Bydgoszczy, obecnie UKW i pierwsze historyczne fascynacje, które zaowocowały pracą badawczą nad historią powszechną i Polski XIX wieku. Pasja historyczna tkwi we mnie do dziś, interesuję się biografistyką, dziejami ustrojowymi Polski i Królestwa Polskiego w latach 1815-1832, a także okresu międzypowstaniowego. Ostatnio, pracuję nad habilitacją, oczywiście z parlamentem i samorządem terytorialnym w tle.

 

Od wielu lat jestem związany ze szkolnictwem różnych szczebli, a w swojej karierze zawodowej miałem kontakt z młodzieżą w różnym wieku. Pracowałem jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Jednak w pełni swoje poznawcze pasje realizowałem w szkolnictwie wyższym, z którym jestem związany do dzisiaj. Pracę ze studentami rozpocząłem w 2001 roku jako asystent na Wydziale Humanistycznym WSHE we Włocławku, później byłem adiunktem na Wydziale Humanistycznym tej uczelni i sprawowałem opiekę nad Kołem Naukowym Humanistów oraz koordynowałem praktyki studenckie. Moja kariera zawodowa rozwijała się konsekwentnie i zawsze związana była z Włocławkiem. Po kilku latach pracy w uczelni zostałem Prodziekanem Wydziału Humanistycznego WSHE we Włocławku, a od 2006 – p.o. Dziekana Wydziału Humanistycznego na tej uczelni. Współpraca z WSHE zakończyła się w 2008 r., kiedy po raz pierwszy zostałem wybrany posłem na Sejm RP. Po roku pracy w parlamencie, rozpocząłem współpracę z bydgoską Wyższą Szkołą Gospodarki, z którą zawodowe kontakty utrzymuję do dzisiaj. W 2010 roku zacząłem pracę we włocławskiej PWSZ jako adiunkt i Prorektor do Spraw Rozwoju. Z tą uczelnią związany jestem zawodowo do dzisiaj. W 2011 roku po raz drugi wybrany zostałem na Posła RP. Jednocześnie przez dwa lata pracowałem, ponownie jako prorektor, w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, która była wtedy jedną z większych uczelni niepublicznych w kraju. Karierę zawodową starałem się zawsze wiązać z działalnością i rozwojem naukowym. Od 1994 roku uczestniczyłem w pracach seminarium doktoranckiego z historii powszechnej średniowiecza pod kierunkiem prof. dra hab. Maksymiliana Grzegorza w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym, problem badawczy Prawo magdeburskie proste. W 2002 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, praca doktorska nt. Kujawy Wschodnie w dobie walk narodowowyzwoleńczych w latach 1793-1918 pod kierunkiem prof. dra hab. Mirosława Krajewskiego. A kolejny etap to rozprawa habilitacyjna. Systematycznie działam w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach. Od 1996 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział we Włocławku ( od 2002 r. wiceprezes), a od 2002 członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 2004 wiceprzewodniczącym Sekcji Nauk Historycznych WTN), od 2011 roku jako wiceprezes tego Towarzystwa. Działam także, od 2012 roku jako wiceprezes w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Kulturalnym Za działalność dydaktyczną i naukową otrzymałem kilka nagród i wyróżnień. Do najważniejszych zaliczam: 2003 – nagrodę za pracę doktorską przyznaną przez Kapitułę Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2004 – nagroda Rektora WSHE za promocję Uczelni i tę z 2005 roku – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za działalność dydaktyczno-wychowawczą.

Od 2007 roku wykonuję mandat Posła na Sejm RP z okręgu włocławsko-toruńskiego. Jest to praca, która daje mi mnóstwo satysfakcji. Ciągły kontakt z ludźmi, ich problemy, które trzeba rozwiązywać są wielkim wyzwaniem. Uwielbiam nowe zadania, które zawsze stawiam przed sobą, a praca parlamentarzysty do takich niewątpliwe należy. W polskim sejmie pracowałem w komisjach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji Nauki i Młodzieży, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Gospodarki, Stałej Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wielu zespołach parlamentarnych oraz grupach bilateralnych. Obecnie jestem zaangażowany w pracę Komisji Administracji i Cyfryzacji, Komisji Deregulacyjnej i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Praca parlamentarzysty to przede wszystkim liczne kontakty z ludźmi, ale również z wieloma organizacjami i organami administracji państwowej i samorządowej, ministerstwami oraz agencjami rządowymi. Ostatnie dwa lata starałem się wykorzystać pod kątem przygotowania się do przyszłej pracy w samorządzie terytorialnym.
Dlatego też ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w dziedzinie zarządzania, ze specjalnością zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, m. in. napisałem prace o budżecie miasta Włocławka. Od wielu lat wykładam również na uczelniach prawo konstytucyjne i prawo samorządu terytorialnego. Jestem przekonany, że wiedza, umiejętności, doświadczenie i rozległe kontakty będą przydatne na niwie samorządowej. Czy poza pracą mam jakieś pasje i zainteresowania? Oczywiście! Staram się być

aktywy nie tylko intelektualnie, ale i fizycznie. Regularnie grywam w piłkę nożną, jeżdżę na rowerze i biegam, bo sport to moja wielka miłość. Latem odwiedzam obowiązkowo polskie morze i jeśli czas pozwala góry, szczególnie te wysokie z nutką adrenaliny. Zimą? Również góry i koniecznie narty. Oczywiście posiadam rodzinę, żonę Agatę, która jest polonistką w liceum, syna Kamila i córkę Zuzannę. Ostatnio pojawił się w mojej rodzinie pies Siberian Husky, który towarzyszy mi we wszystkich wyprawach.