Ankieta

Badanie opinii Włocławian

(1 – nie trzeba nic zmieniać, 5- zmiany są b. potrzebne)

Jakość pracy Urzędu MiastaSieć żłobków i przedszkoliOferta kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracyDostęp do opieki zdrowotnejIntensywność życia kulturalnegoDostęp do oferty kulturalnej (koszt)Poziom bazy sportoweOferta turystyczno-rekreacyjna miastaIlość terenów zielonych w mieścieDostęp do budownictwa mieszkalnegoPoziom infrastruktury drogowej (jakość, ilość dróg)Ilość miejsc parkingowychPoziom transportu publicznego (organizacja transportu)Wpływ mieszkańców na decyzje władz lokalnychPoczucie bezpieczeństwa w mieścieDziałania wpływające na poziom bezpieczeństwa w mieście (np. monitoring, straż miejska)Atrakcyjność turystyczna miastaDynamika rozwoju gospodarczego miastaAtrakcyjność inwestycyjna miastaUsuwanie barier rozwoju gospodarczego/wspieranie przedsiębiorczościMożliwość znalezienia dobrej pracyMożliwość wypoczynku i spędzania czasu wolnego